Teori

Teoriundervisning:

Velkommen i vores lyse lokaler på Sønderbrogade 48, 7100 horsens

Teoriundervisningen er om eftermiddagen, så du kan komme lige fra skole og have aftenen fri til andre aktiviteter. Vi deler teoriundervisningen mellem os, men det vil som udgangspunkt altid være den samme kørelærer og bil du har til praktisk undervisning.

Du skal deltage i teoriundervisning 8 gange og der er mødepligt. Dog kan du pga. sygdom, studietur el.l. være fraværende én gang.

Du vil få en kode til et online teorisystem, hvor du kan øve teori hjemme. Det er vigtigt at du i den korte tid du tager kørekort prioriterer dette. Det er en uddannelse i et fag du næsten med sikkerhed skal bruge resten af livet. Sørg for at øve teori hjemme i hele den periode du tager kørekort, så du forstår emnerne og kan bestå teoriprøven første gang.