Kørsel

Køreundervisning:

Køreundervisningen vil ligge på forskellige tidspunkter. Selvom vi forsøger at lægge kørslen uden for skoletid, kan fravær ikke helt undgåes. Du skal i følge loven køre i forskellige typer trafik, og af undervisningsmæssige hensyn skal kørslen lægges hvor der hverken er for meget eller for lidt trafik.

Det er absolut nødvendigt at du er fleksibel mht. køretider.

At tage kørekort er en uddannelse og selve det at køre bilen er praktisk formåen. Du skal oparbejde nogle vigtige færdigheder, så du kan færdes i trafikken sikkert på egen hånd, når du har bestået din køreprøve.

Når du vælger et tidspunkt at tage kørekort er det vigtigt, at du har gjort op med dig selv, at du vil prioritere køreundervisning og dermed acceptere lidt fravær.