Inden du starter

 

Her finder du en række oplysninger og informationer, som du skal bruge før, under og efter du er startet i køreskolen.

 

Inden du starter:

Ved første teorigang skal du have følgende papirer med og aflevere dem til mig.

  • Lægeerklæring
  • Bevis for færdselsrelateret førstehjælp
  • Samtykkeerklæring hvis du er under 18 år

 

Lægeerklæring

Få allerede nu bestilt tid ved din egen læge til en lægeerklæring. Den må dog når jeg får den ikke være ældre end 3 måneder gammel.

 

Førstehjælp

Der er flere steder du kan tage et kursus i færdselsrelateret førstehjælp. Ungdomsskolen, Røde kors, Bjerregård (i Vejle).

Nogle steder får du beviset elektronisk og skal selv printe det ud.

 

Samtykkeerklæring

Dette gælder kun hvis du er under 18 år når du starter i køreskolen.

Denne erklæring finder du som vedhæftet fil i samme mail som du fandt dette dokument eller på færdselsstyrelsens hjemmeside.

Erklæringen skal have BEGGE dine forældres underskrift, hvis de deler forældremyndigheden.

 

Betaling

Til køreskolen

Du betaler i 3 rater.

  1. rate er depositum (1500,-kr.) der betales ved tilmelding. Når depositum er betalt er du sikret din plads.
  2. rate (5500,- kr. + 600,- kr. til staten) betales inden manøvrebane
  3. rate (7000,- kr.) betales inden teoriprøve

 

Depositummet tilbagebetales ikke ved framelding, men kan overføres hvis du ønsker at starte på et senere hold.

Den samlede pris for al lovpligtig undervisning OG leje af bil til køreprøve er 14.500,-kr.

ALT skal være betalt inden køreprøven.

 

Til staten

Du skal betale 600,- kr. til staten i prøvegebyr. Det letteste er at jeg betaler dette, så jeg kan booke en teoriprøve til dig, derfor medregnes det i den 2.rate fra køreskolen.

Er du uheldig at dumpe enten teoriprøve eller køreprøve skal dette gebyr betales igen.

 

Under forløbet

Teori og kørsel hænger nøje sammen, og det er lovpligtigt at følge planen korrekt.

 

Teoriundervisning

Undervisningen foregår på Sønderbrogade 48 i Horsens (pr.1.januar)

Der er undervisning 8 gange fordelt på 8-10 uger og der er mødepligt. Dog kan du pga. studietur el.l. være fraværende én gang.

Du vil modtage en kode til et internetsystem, så du kan øve teori hjemme.

Det er vigtigt at du i den tid du tager kørekort prioritere at øve teori, så du forstår emnerne og kan bestå teoriprøven første gang.

 

Kørelektioner

Du skal ud at køre 1-2 gange om ugen. Vi aftaler kørsel efterhånden og du skal være  fleksibel mht. tidspunkter, da det rent lovmæssigt er bestemt at du skal køre på forskellige tidpunkter af dagen af hensyn til trafikmængde. Vi forsøger at lægge det udenfor skoletid, men det kan ikke lade sig gøre hver gang. 

At tage kørekort er en uddannelse og det er vigtig du bliver en dygtig bilist. Køreundervisning er praktisk og det du skal oparbejde nogle færdigheder, så det er af stor betydning at du kører når der hverken er for meget eller for lidt trafik i forhold til emnerne.

Ekstra kørelektioner

Du skal forvente at du skal bruge 2-4 ekstra kørelektioner.  

Du kan være sikker på at vi ikke kører mere end det er nødvendigt, men du skal være færdselssikker inden du kommer til køreprøve.

Du vurderer sammen med din kørelærer hvornår du er klar til at komme ud i trafikken på egen hånd, og dermed er klar til køreprøve.