Til mor og far

 

I er naturligvis velkomne til at kontakte os ved evt. spørgsmål i forbindelse med tilmelding.

Som hovedregel er det eleven jeg kommunikerer med, da det er ham/hende jeg har kontakten med i teorilokalet og i bilen.

Er din søn/datter under 18 år ved påbegyndelse af undervisning til kørekort, skal derudfyldes en samtykkeerklæring. Den vil blive vedhæftet den mail han/hun modtager ca. en uge inden holdstart. Det er en fuldmagt som Elevens værger skal underskrive og medbringe ved næste teorigang.

Alle elever er forskellige, med individuelle behov. Derfor er deringen fast grænse for evt. ekstra kørelektioner, og behovet vurderes løbende i køreundervisningen, ud fra Lovens krav ifølge undervisningsplanen.

Et kørekort er en livs-investering, og vi vil som kørelærere gøre vores yderste for at hjælpe din søn/datter frem til en bestået teori og køreprøve, og endnu vigtigere. En god ballast til at blive sikre bilister på egen hånd.

BEMÆRK!

Der er desværre en stigende tildens til at elever udebliver eller melder fra til aftalte kørelektioner med meget kort varsel. Hvis dette sker, vil der være betaling for bookningen, såfremt det ikke lykkes at videregive køretiden til anden elev.

AFBUD SKAL SENEST OPLYSES KL 16:00 DAGEN FØR PLANLAGT KØRSEL.

VED UDEBLIVELSE FRA PLANLAGTE KØRELEKTIONER, PÅLÆGGES NY BETALING.

KØREPRØVEN AFLYSES PÅ DAGEN, VED MANGLENDE BETALING FOR EKSTRALEKTIONER.

Bliver eleven forhindret i at følge undervisningen som følge af sygdom eller lign. er det vigtigt at kørelæreren kontaktes, så vi kan aftale hvad der skal ske fremadrettet. Dette skyldes, at både kørelærer og elev, skal følge gældende regeler for pauser og ophold i undervisningen. (max 3 måneder)

Eleverne oplyses naturligvis om dette, allerede ved Holdstart

Kørelektioner vil foregå I Horsens på hverdage fra 8-16, indenfor lovens krav til køreundervisning.

Ved kørelektioner der skal startes efter kl.15.30 (mørkekørsel undtaget) tillægges et gebyr på 100,- kr. pr. lektion.

Mørkekørsel skal dog først gennemføres efter solnedgang.

OBS! Afsluttes forløbet inden køreprøve frafalder pakkerabatten og der betales lektionspris.